Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych

Informujemy absolwentów kierunku opiekun medyczny, iż został uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia Projekt „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju“. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji opiekunów medycznych, poprzez realizację kursu kwalifikacyjnego, który umożliwi uzupełnienie wiedzy i umiejętności osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Więcej szczegółów pod linkiem: zdrowie.gov.pl