Wymagania i predyspozycje

Predyspozycje psycho-fizyczne do zawodów profesjonalnego pomagania:

 • zainteresowanie problemami ludzi chorych, niepełnosprawnych,
 • umiejętność komunikowania się,
 • wrażliwość na potrzeby innych ludzi,
 • chęć pomagania drugiemu człowiekowi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność psychiczna,
 • sprawność fizyczna,
 • sprawność manualna.

Przeciwwskazania do szkoły medycznej:

 • choroby psychiczne,
 • ciężkie wady wzroku i słuchu,
 • niepełnosprawność fizyczna i umysłowa,
 • choroby przewlekłe (stwardnienie rozsiane, padaczka, miastenia),
 • nosicielstwo chorób zakaźnych,
 • uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, leków),
 • schorzenia układu sercowo-naczyniowego.