Baza dydaktyczna

Szkoła dysponuje wieloma bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami:

  • pracownią usprawniania psychoruchowego,
  • pracownią kulinarną,
  • pracownią zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych,
  • pracownią rękodzieła,
  • pracownią masażu
  • pracownią komputerową,
  • pracownią kosmetyczną,
  • pracownią zabiegów medycznych,
  • pracownią pielęgnowania i wychowania dziecka,
  • a także: biblioteką, siłownią, salą gimnastyczną i wieloma innymi pracowniami wyposażonymi w sprzęt audio-wideo, wideotekę, komputery.

Młodzież może korzystać w szkole z Internetu.

Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach ochrony zdrowia, domach pomocy społecznej, przedszkolach, szkołach, warsztatach. Prowadzi je wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli.