O szkole

Wizja

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie jest sprawnie zorganizowaną nowoczesną placówką, zatrudniającą kompetentnych pracowników. Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do profesjonalnego pomagania człowiekowi i świadomego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym. Potrafimy skutecznie wspierać uczniów i słuchaczy w planowaniu własnego rozwoju. Kształcimy umiejętność mobilnego poraszenia na rynku pracy przez całe życie.

Misja

Misją Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie jest świadczenie profesjonalnych usług w zakresie przygotowywania absolwentów do pełnienia ról zawodowych w branży opieki zdrowotnej, pomocy-społecznej, kosmetycznej.

Historia

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie to szkoła z wieloletnią tradycją kształcenia w zawodach medycznych. Powstała w 1962 roku jako Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Od 1994 roku szkoła przechodzi istotne zmiany – powstaje Medyczne Studium Zawodowe, a w 2005 r. zmienia nazwę na Medyczną Szkołę Policealną. Z dniem 1 września 2014 r. utworzono Medyczno społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie w skład którego wchodzi:

  • Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie,
  • Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Łańcucie,
  • Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie.

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku rozwiązano Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie oraz zlikwidowano Policealną – Szkołę Medyczno-Społeczną dla Dorosłych w Łańcucie. Od 1 września 2019 roku województwo podkarpackie przekazało do prowadzenia Medyczną Szkołę Policealną w Łańcucie i Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie powiatowi łańcuckiemu. Ww. jednostki weszły w struktury Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka.

Charakterystyka szkoły

Polski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Jesteśmy placówką publiczną, która kształci młodzież i dorosłych w formach dziennych, stacjonarnych i zaocznych oraz zapewnia:

  • bezpłatną naukę,
  • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • multimedialne metody wspierające proces dydaktyczny,
  • bardzo dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne,
  • bibliotekę z bogatym księgozbiorem,
  • zajęcia praktyczne i praktyki,
  • bursę szkolną.


Uczniowie mogą również ubiegać się o zakwaterowanie w bursie międzyszkolnej, która znajduje się w niedalekiej odległości od szkoły. W sytuacjach losowych udziela się uczniom urlopu po którym mogą nadal kontynuować naukę na wybranym wcześniej kierunku.

Szkoła posiada Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Idea takiej placówki zakłada, że jest ona miejscem spotkania różnych ludzi, którzy chcąc realizować własne cele życiowe, powinni dbać o zdrowie. Cała działalność szkoły na co dzień świadczy o tym, że utrzymanie i potęgowanie zdrowia uczniów jest ważnym i rzeczywistym problemem.

Szkoła współdziała ze społecznością lokalną. Uczniowie i nauczyciele prowadzą edukację zdrowotną wśród pacjentów, młodzieży innych szkół, pracowników zakładów pracy. Chętnie włączają się do różnych akcji potęgujących zdrowie lub zapobiegających różnym chorobom.

Uczniowie współpracują z Polskim Czerwonym Krzyżem, pracują jako wolontariusze w świetlicy Wzrastanie i ośrodkach pomocy społecznej.

Do pobrania