Kursy masażu

Liczba godzin: 8

Program szkolenia:

 • ogólne zasady masażu oraz wpływa masażu na organizm,
 • przeciwwskazania do masażu,
 • zagadnienia dotyczące ciepłolecznictwa (drogi przewodzenia ciepła, termoregulacja, mechanizmy działania ciepła, wpływ ciepła na organizm, wskazania i przeciwwskazania do stosowania ciepła),
 • ogólne zasady wykonywania masażu kamieniami,
 • sprzęt do masażu, zasady BHP, czyszczenie kamieni i ogólne zalecenia,
 • pokaz masażu,
 • praktyczny trening masażu.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku MEN. Zapisy: sekretariat@zs1lancut.pl

Liczba godzin: 6

Program szkolenia:

 • cellulit – czym jest, mechanizm powstawania,
 • przyczyny powstawania cellulitu,
 • badanie podmiotowe(wywiad) dotyczący cellulitu,
 • historia i pochodzenia baniek chińskich,
 • istota masażu,
 • działanie masażu bańkami,
 • wskazania i przeciwwskazania do masażu bańkami,
 • opracowanie programu i częstotliwości masaży,
 • praktyczny trening masażu bańką.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku MEN. Zapisy: sekretariat@zs1lancut.pl

Liczba godzin: 6

Program szkolenia:

 • najczęstsze przeciążenia i dolegliwości związane z pracą biurową,
 • zalety masażu biurowego,
 • przeciwwskazania i wskazania do zabiegu,
 • przygotowanie stanowiska do zabiegu,
 • stosowane techniki,
 • zasady i metodyka zabiegu.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku MEN. Zapisy: sekretariat@zs1lancut.pl>

Liczba godzin: 4

 • podstawy anatomii (rodzaje stawów, budowa stawów obwodowych: biodrowy, kolanowy, ramienny, łokciowy),
 • przeciwwskazania i wskazania do zabiegu,
 • wpływ masażu na stawy obwodowe,
 • przygotowanie do zabiegu,
 • zasady i metodyka zabiegu.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku MEN. Zapisy: sekretariat@zs1lancut.pl

Liczba godzin: 8

Program kursu:

 • właściwości olejków eterycznych, szczegółowe omówienie wpływu olejków eterycznych,
 • przygotowanie olejków do masażu (zasady, proporcje, oleje bazowe),
 • omówienie zasad wykonywania masażu relaksacyjnego,
 • omówienie wpływu technik masażu relaksacyjnego na układ nerwowy,
 • omówienie wskazań i przeciwwskazań masażu relaksacyjnego,
 • pokaz i nauka technik masażu relaksacyjnego,
 • wykonanie masażu relaksacyjnego poszczególnych części ciała.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku MEN. Zapisy: sekretariat@zs1lancut.pl

Liczba godzin: 12

Program szkolenia:

 • rozwój psychomotoryczny dziecka 0-1 r.ż.,
 • rozwój psychomotoryczny dziecka 2-3 r.ż.,
 • praktyczna nauka masażu (warsztaty),
 • BHP masażu,
 • wpływ masażu na rozwój psychomotoryczny dziecka,
 • zastosowanie masażu w wybranych jednostkach chorobowych (teoria).

Absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku MEN. Zapisy: sekretariat@zs1lancut.pl

Liczba godzin: 60

Program szkolenia:

 • podstawowe zagadnienia z anatomii funkcjonalnej,
 • cechy psychofizyczne masażysty, organizacja gabinetu,
 • zasady BHP pracy masażysty,
 • zasady wykonywania masażu,
 • wpływ masażu na organizm,
 • techniki stosowane w  masażu klasycznym,
 • masaż kręgosłupa,
 • masaż grzbietu,
 • masaż karku,
 • masaż klatki piersiowej,
 • masaż powłok brzusznych,
 • masaż kończyny górnej,
 • masaż kończyny dolnej,
 • masaż całego ciała.

Zapisy: sekretariat@zs1lancut.pl

Liczba godzin: 20

Program szkolenia:

 • podstawy kliniczne masażu segmentarnego,
 • zasady i warunki obowiązujące przy wykonywaniu masażu segmentarnego,
 • chwyty diagnostyczne stosowane w masażu segmentarnym,
 • opracowanie segmentarne kręgosłupa, grzbietu,
 • opracowanie segmentarnw pozostałych części ciała- definicja, zadania, zasady.

Zapisy: sekretariat@zs1lancut.pl

Liczba godzin: 30

Program szkolenia:

 • praktyczne zastosowanie oraz rozwój manualnego drenażu limfatycznego,
 • podstawy anatomii i fizjologii,
 • anatomia i fizjologia układu limfatycznego i krwionośnego,
 • patofizjologia układu limfatycznego,
 • etiologia, rodzaje, patofizjologia obrzęków,
 • diagnostyka obrzęków limfatycznych,
 • wskazania oraz przeciwwskazania do manualnego drenażu limfatycznego,
 • techniki  manualnego drenażu limfatycznego,
 • opracowanie drenażowe poszczególnych segmentów ciała,
 • postępowanie terapeutyczne w przypadku patologii w obrębie kończyn górnych oraz kończyn dolnych.

Zapisy: sekretariat@zs1lancut.pl

Liczba godzin: 40

Program szkolenia:

 • rodzaje masażu sportowego,
 • wskazania i przeciwwskazania do masażu sportowego,
 • metodyka masażu sportowego,
 • masaż izometryczny,
 • masaż funkcyjny,
 • masaż sportowy poszczególnych części ciała,
 • historia i filozofia  tapingu medycznego,
 • działanie tapingu medycznego na poszczególne układy organizmu,
 • techniki tapingu medycznego w wybranych urazach sportowych.

Zapisy: sekretariat@zs1lancut.pl

Liczba godzin: 45

Program szkolenia:

 • analiza kliniczna, badanie i leczenie manualne według założeń Ortopedycznej Terapii Manualnej w procesie kompleksowej Fizjoterapii. Badania funkcjonalne oraz analiza różnicowa w terapii manualnej,
 • diagnostyka i techniki terapii manualnej stawu promieniowo-nadgarstkowego,
 • diagnostyka i techniki terapii manualnej stawów międzypaliczkowych (DIP, PIP), śródręczno paliczkowych (MCP),
 • diagnostyka i techniki terapii manualnej stawów: promieniowo-łokciowego bliższego i dalszego,
 • diagnostyka i techniki terapii manualnej stawów: ramienno-łokciowego i ramienno – promieniowego,
 • diagnostyka i techniki terapii manualnej stawu ramiennego,
 • diagnostyka i techniki terapii manualnej stawów obojczyka oraz stawu łopatkowo-żebrowego,
 • badania różnicowe objawów i dolegliwości bólowych: kończyna górna/kręgosłup,
 • techniki poizometrycznej relaksacji grup mięśniowych kończyny górnej,
 • diagnostyka i techniki terapii manualnej stopy: staw skokowy górny, staw skokowy dolny,
 • diagnostyka i techniki terapii manualnej śródstopia,
 • diagnostyka i techniki terapii manualnej stawu kolanowego,
 • diagnostyka i techniki terapii manualnej stawu biodrowego,
 • badania różnicowe objawów i dolegliwości bólowych: kończyna dolna /kręgosłup,
 • techniki poizometrycznej relaksacji grup mięśniowych kończyny dolnej,
 • diagnostyka i leczenie dysfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych z wykorzystaniem technik terapii manualnej i mobilizacji,
 • diagnostyka i leczenie dysfunkcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa wykorzystaniem technik terapii manualnej i mobilizacji,
 • diagnostyka i leczenie dysfunkcji odcinka piersiowego kręgosłupa wykorzystaniem technik terapii manualnej i mobilizacji,
 • diagnostyka i leczenie dysfunkcji odcinka szyjny kręgosłupa z wykorzystaniem technik terapii manualnej i mobilizacji.

Zapisy: sekretariat@zs1lancut.pl

Liczba godzin: 30

Program szkolenia:

 • teoretyczne podstawy masażu głębokiego tkanek,
 • środki bezpieczeństwa,
 • metodyka masażu głębokiego tkanek,
 • techniki stosowane w masażu głębokim tkanek,
 • planowanie pracy oraz masaż tkanek głębokich dla poszczególnych części ciała:
  • praca ze stopą,
  • praca z udem,
  • praca z miednicą,
  • praca z powłokami brzusznymi,
  • paca z kręgosłupem,
  • praca z obręczą barkową i klatką piersiową,
  • praca kończyną górną,
  • praca z głową.

Zapisy: sekretariat@zs1lancut.pl