Kursy medyczne

Liczba godzin:  3-7   (liczbę godzin oraz program dostosujemy do potrzeb odbiorcy). Cena za 1 godzinę kursu w roku szkolnym 2018/19 – 4,5 zł/osobę.

Program nauczania:

 • pierwsza pomoc w nagłym zatrzymaniu krążenia,
 • pierwsza pomoc w utracie przytomności, układanie w pozycji bezpiecznej,
 • pierwsza pomoc w złamaniach, krwotokach i urazach,
 • AED – automatyczna defibrylacja,
 • pierwsza pomoc w ataku drgawek, zadławieniu, oparzeniach i innych stanach zagrożenia życia.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku MEN. Zapisy: sekretariat@zs1lancut.pl

Liczba godzin: 280

Czas trwania: dwa semestry, forma zaoczna

Program nauczania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. (z późniejszymi zmianami):

 • rozwój psychoruchowy dziecka,
 • pielęgnowanie dziecka,
 • wychowanie i zabawa z dzieckiem,
 • pierwsza pomoc,
 • literatura dziecięca,
 • żywienie dzieci.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku MEN. Zapisy: sekretariat@zs1lancut.pl

kurs umiejętności Z.5.2  Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych

Zawód: Opiekunka środowiskowa 341201

Liczba godzin: 115

Czas trwania: jeden semestr

Program kursu:

 • organizacja prac opiekuńczych,
 • wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
 • aktywizacja osoby podopiecznej.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku MEN. Zapisy: sekretariat@zs1lancut.pl