Terapeuta zajęciowy

Nauka trwa 2 lata w systemie dziennym lub stacjonarnym (3-4 dni w tygodniu)

Absolwent przygotowany jest do:

 • świadczenia usług w zakresie terapii zajęciowej,
 • planowania indywidualnych i grupowych form terapii zajęciowej,
 • prowadzenia terapii zajęciowej różnymi metodami.

Absolwenci mogą pracować w:

 • warsztatach terapii zajęciowej klinikach,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • domach pomocy społecznej,
 • klubach seniora,
 • dziennych domach pobytu dla seniorów,
 • zakładach opiekuńczo – pielęgnacyjnych i opiekuńczo – leczniczych,
 • szpitalach, sanatoriach,
 • szkołach specjalnych.