Opiekun medyczny

Nauka trwa 1,5 roku w systemie dziennym lub stacjonarnym (3-4 dni w tygodniu)

Absolwent przygotowany jest do:

  • świadczenia usług medyczno – pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej,
  • wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej,
  • doboru procedur terapeutycznych dla określonego pacjenta
  • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej, podawania leków podskórnie.

Absolwenci mogą pracować w:

  • oddziałach szpitalnych,
  • zakładach opiekuńczo – pielęgnacyjnych i opiekuńczo – leczniczych,
  • ośrodkach i domach pomocy społecznej,
  • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
  • domach pacjentów.