Technik sterylizacji medycznej

Nauka trwa 1 rok w systemie zaocznym

Absolwent przygotowany jest do:

  • wykonywania dezynfekcji i sterylizacji medycznej,
  • dobierania metody dezynfekcji lub sterylizacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego,
  • wykonywania mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
  • dokumentowania procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

Absolwenci mogą pracować w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (przychodnie, gabinety zabiegowe, szpitale, bloki operacyjne, centralne sterylizacje),
  • mogą prowadzić własną działalność gospodarczą, wykonując sterylizację dla gabinetów stomatologicznych, kosmetycznych, tatuażu.