Opiekunka dziecięca

Nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym (3-4 dni w tygodniu)

Absolwent przygotowany jest do:

 • planowania pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej dla dziecka do 4 roku życia,
 • prowadzenia zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka,
 • zaspokajania potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka,
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością,
 • stosowania prostych zabiegów leczniczych,
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

Absolwenci mogą pracować w:

 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • klubach dziecięcych,
 • sanatoriach,
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych,
 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych.