Asystent osoby niepełnosprawnej

Nauka w formie kursu kwalifikacyjnego

Absolwent przygotowany jest do:

  • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji,
  • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych,
  • pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • motywowania osób niepełnosprawnych do aktywności społecznej i zawodowej.

Absolwenci mogą pracować w:

  • placówkach służby zdrowia i opieki społecznej,
  • środowiskowych domach pomocy,
  • ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych,
  • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
  • domach pacjentów (indywidualna opieka).