Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dla wszystkich kierunków w Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie w roku szkolnym 2023/2024 odbywać się będzie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce dla słuchacza MSP.

Słuchacze pierwszego rocznika klasy wielozawodowej (opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy) spotykają się z opiekunem roku w dniu 7 września 2023 o godz. 14:15 w sali 17 po spotkaniu zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.