Uroczystość wręczenia indeksów

W dniu 13 października 2023 odbyło się uroczyste spotkanie społeczności Medycznej Szkoły Policealnej poświęcone rozdaniu indeksów słuchaczom semestru pierwszego. Nowo wybrany samorząd słuchaczy przedstawił swój plan pracy na bieżący rok szkolny. Nie zabrakło również życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej.