Uroczystość wręczenia świadectw absolwentom

W dniu 26 stycznia 2024 w naszej szkole odbyła się uroczystość wręczenia świadectw absolwentom kierunku opiekun medyczny. Zgodnie z tradycją naszej szkoły absolwenci złożyli przyrzeczenie zawodowe.
Słuchaczy pożegnali nauczyciele, samorząd szkolny oraz przedstawiciele innych kierunków.
Pani dyrektor Dorota Grzesik pogratulowała wysokich wyników i podziękowała za zaangażowanie, odpowiedzialną postawę na praktyce zawodowej oraz pracę na rzecz szkoły.
Jesteśmy przekonani, że uzyskane wysokie wyniki w nauce przełożą się na wysoką punktację na egzaminie zawodowym, a przede wszystkim na dobrą jakość pracy z osobami chorymi i niesamodzielnymi.
Wszystkim absolwentom życzymy dalszego rozwoju oraz sukcesów na niwie zawodowej.